Aktiviteter

Aktiviteter 2017
Är du intresserad av att lära dig om bin och biodling?

Anmäl till Vuxenskolan SV om du vill delta i en cirkel om biodling under våren 2018.

Preliminär kursstart 8 mars 2018 kl. 18.30.

Cirkelledare: Margareta Pratt

Kontakt: margareta.pratt@gmail.com

 

Snickarcirkel för att snickra bimaterial planeras att börja den 7 feb kl.18.30.

Anmäl till Vuxenskolan SV om du är intresserad.

Cirkelledare: Åke Jantén

Kontakt: ake.janten@gmail.com

Studieförbundet Vuxenskolan SV te. 010 3300900

 

Medlemsmöte den 6 mars kl. 18.30 i Bräcke Hembygdsgård. Vi ser framåt 2018 och diskuterar aktuella frågor.

Vårmöte den 2 maj 2018 kl. 18.30 i Bräcke hembygdsgård.

 

Onsdagsmöten kommer att äga rum i föreningsbigården i Bräcke kl 18:30 under sommaren 2018.

Vi följer bigårdens utveckling och utbyter erfarenheter.

Praktiskt arbete med bin och kupor kl 18:00

Varroabekämpning vid behov.