Bihälsa

Varroabekämpning

Amerikansk yngelröta

Projekt VSH-bin

 

Bitillsyningsmän: Morgan Olsson, Sonja Olsson

Avels och bihälsoansvarig: Åke Jantén