Honung

På årsmötet den 8 nov 2017 redovisades resultatet av årets honungsbedömning.

De inlämnade honungsproverna var till största delen ljunghonung och bedömdes vara av mycket god kvalitet detta år.

Diplom utdelades till glada biodlare !

 

Honungsbedömningskommittén bestod under 2017 av Morgan Olsson, Margareta Pratt, Åke Jantén och Margareta Linneroth Eriksson.

Vid mötet avgick Morgan Olsson som ordförande i kommittén efter många
år av stort engagemang och kunnighet.

 

Honungsbedömningsreglemente